normbollen

Normbollen gör det enkelt att arbeta med norm- och jämställdhetsfrågor inom idrottsrörelsen

”JAG BRUKAR LÄSA PÅ LITE NORMBOLLEN-FRÅGOR INNAN VI KÖR TILL MATCH. SEN PRATAR JAG OCH SPELARNA OM FRÅGORNA UNDER RESAN. SUPERBRA ATT ANVÄNDA TIDEN I BILEN TILL NYTTIGA DISKUSSIONER”

egenutvecklade metoder

Normbollen är ett unikt egenutvecklat metodmaterial som utbildar i jämställdhet, jämlikhet och normer inom idrotten.

Normbollen vänder sig till både idrottsutövare, vårdnadshavare och ledare. Idrotten ska vara en arena där alla känner sig lika välkomna, och med hjälp av Normbollens beprövade metod och användbara material är det möjligt att skapa en inkluderande miljö.

 

Spelen som ingår i metodmaterialet är tänkta att användas regelbundet för att belysa nödvändiga frågor inom idrotten. Frågor som vi måste lyfta och diskutera för att få en miljö på våra idrottsanläggningar som välkomnar alla och är fri från diskriminering.

 

“Normbollen har utvecklat en unik metod som passar att användas med spelare, föräldrar och ledare för att diskutera frågorna. Vill vi att idrotten ska vara en arena där alla känner sig välkomna och för att det ska vara möjligt måste vi skapa en inkluderande 

miljö.”

Stefan Bärlin
Hållbarhetsansvarig

10ere

“Normbollen är en utmärkt metod för att skapa dialog kring uppförande och inställning i samband med idrottsutövande. Fungerar för såväl ledare, aktiva som vårdnadshavare. Charlotte är inspirerande och kunnig inom området.”

Mikael Norberg
Idrottskonsulent - fotboll

RF-SISU

“Normbollen är ett material och metod som är tänkt att användas regelbundet för att belysa frågor som måste belysas inom fotbollen för att miljön på och runt planen ska vara välkomnande och fri från diskriminering.”

Sofia Andersson
Verksamhetsledare

 Mötesplats Västerort